Når du kigger på de ting, der bliver undervist i på de enkle moduler, kan du se, at der er forskellige temaer. Rækkefølgen er ikke tilfældig. Dine færdigheder bliver igennem undervisning og hjemmearbejde bygget op, så du føler dig hjemme i emnerne, og kan rumme mere og mere. Det er meningen at du integrerer praksis i dig, og for at det sker, er det nødvendigt at du prioriterer studiet – også i din hverdag.   

Her følger et kortfattet overblik over alle modulerne i uddannelsen:
(med forbehold for ændringer)

Modul 1

Dag 1: Intro, hvem er vi, hvor står vi, meditation, kernen i healing, hvordan påvirkes vi af healing, jordforbindelse, det livgivende åndedræt.

Dag 2: Meditation i teori og praksis, hvordan arbejder vi ved briksen, hvordan lægger vi hænderne på, praktiske øvelser og briksarbejde.

Modul 2

Dag 1: Meditation, siden sidst i plenum, intro om hjertet, det livgivende åndedræt, intro til midtlinien, praksisøvelser og briksarbejde.

Dag 2: Meditation, hvad er bevidsthed?, lagene i et menneske, nervesystem, sanser og sensitivitet, praksisøvelser og briksarbejde. Starte på logbog med hjemmearbejde og egenpraksis.

Modul 3

Dag 1: Meditation, siden sidst og logbog i plenum, tilblivelsen og den iboende helingskraft, hjertet, hvordan betræder vi det helende rum, praktiske øvelser og briksarbejde.

Dag 2: Meditation, lagene i et menneske, emotioner, hormonsystem, praktiske øvelser og briksarbejde, starte på logbog med øveklienter.

Modul 4

Dag 1: Meditation, siden sidst og logbog i plenum, midtlinien, egenomsorg, klinikpraksis.

Dag 2: Meditation, lagene i et menneske, bevidsthed, energi, frekvenser, vibration, praktiske øvelser og briksarbejde.

Modul 5

Dag 1: Meditation, siden sidst og logbog i plenum, hvordan håndterer vi uforudsete reaktioner på healing, hvordan påvirkes vi gensidigt i det helende rum, kan/skal man lukke ned?, hvordan arbejder man med egne ting der kommer op, praksisøvelser og briksarbejde.

Dag 2: Meditation, at bruge sig selv som værktøj, empati, sympati- og hvorfor skal jeg vide det?, etik og moral, hvad er skelneevne?, hvad er det jeg mærker?, briksarbejde.

Modul 6

Dag 1: Meditation, siden sidst og logbog i plenum, lagene i et mennesket – psyke, sind, ånd, sjæl, spiritualitet og spirituel praksis, hvad er det at være f.eks “ude af sig selv”, briksarbejde.

Dag 2: Meditation, fortsættelse af dag 1, præsentation af chakras, briksarbejde. 

Modul 7

Dag 1: Meditation, siden sidst og logbog i plenum, integrering af chakras, det eteriske legeme, briksarbejde.

Dag 2: Meditation, det eteriske legeme, integrering af chakras, briksarbejde.

Modul 8

Dag 1: Meditation, siden sidst og logbog i plenum, afklaring af begrebet spiritualitet og andre “spirituelle” begreber – hvad er hvad?, briksarbejde.

Dag 2: Meditation, videre fordybelse og opsamling, og briksarbejde.

Modul 9

Dag 1: Meditation, siden sidst og logbog i plenum, kursisters ønsker om opsamling og fordybelse, briksarbejde.

Dag 2: Meditation, videre opsamling og fordybelse, briksarbejde.

Modul 10

Dag 1: Meditation, eksamensforberedelse og briksarbejde.

Dag 2: Meditation, eksamen og afslutning