Uddannelsen består af 170 timer:
– 10 weekend moduler på 2 dage á 8 timer: 160 timers undervisning
– 1 eksamensdag (inklusiv i de 10 moduler)
– 3 x 2 timers individuelle udvekslings sessioner og supervision med underviser
– Supervision imellem modulerne efter aftale, og efter behov

Uddannelsen foregår i hold på cirka 6 personer.

Pris for hele uddannelsen:
20.000,- dkk

Depositum ved tilmelding: 4000,- dkk. 
Resterende beløb betales på én gang, eller i 4 rater á 4000,- dkk.
Hvis du undervejs melder fra, mister du dit indbetalte depositum.
Uddannelsen udbydes og faktureres af firmaet QUINTAIN.

Inden uddannelsens start mødes vi til en personlig samtale, hvor du kan få stillet din nysgerrighed, møde mig, og hvor vi forventningsafstemmer. 

Uddannelsen afsluttes med individuel 45 min. eksamen gennem en healings session hvor jeg, og en uvildig censor vil være til stede.
Eksamen vurderes med bestået eller ikke-bestået.
Der udleveres eksamensbevis og certifikat for gennemført uddannelse. 

Vi har en lukket facebookside som kun er for uddannelsens deltagere. Her er ordet frit, så man kan dele erfaringer, stille spørgsmål og inspirere hinanden ud fra det vi beskæftiger os med på uddannelsen. 

DATOER FOR NÆSTKOMMENDE HOLD

Modul 1: 14+15 marts 2020
Modul 2: 4+5 april 2020
Modul 3: 25+26 april 2020
Modul 4: 16+17 maj 2020
Modul 5: 13+14 juni 2020
Modul 6: 15+16 august 2020
Modul 7: 19+20 september 2020
Modul 8: 14+15 november 2020
Modul 9: 9+10 januar 2021
Modul 10: 13+14 februar 2021

Litteratur 
Du vil få udleveret uddannelsesmateriale løbende gennem uddannelsen.