Med Hjertet I Hånden skiller sig ud ved at arbejde med det jordnære og det gennemskuelige, fremfor det højtflyvende spirituelle, som kan være temmelig uhåndgribeligt, hvis man ikke har den dybere forståelse.


Jeg har igennem tre-fire år, følt en vedvarende tilskyndelse til at dele hvad jeg ved om at arbejde med mennesker, og hvad der kræves for at gøre sit arbejde ordentligt. Så denne uddannelse har været undervejs med mange og grundige overvejelser, før den nu ser dagens lys.
Jeg har altid interesseret mig for det, der sker både i og imellem mennesker. Derfor er det også det, jeg fagligt har beskæftiget mig med, lige meget hvilken uddannelse jeg har taget, eller hvilket job jeg har haft, og jeg har altid udlevet og omsat teorierne i praksis.
Ord der ikke kan omsættes til handling, forbliver ord i min optik. Én af de ting der er afgørende for om man kan gøre det, man siger man gør, er, at man kender og forstår sig selv. Når vi kender og forstår os selv nok til at kunne sætte os selv, vores personlige, til side, bliver der plads til den anden. Og samtidigt kan vi kigge på os selv udefra.  

Alternativt virke er ofte baseret på tro i forhold til den evidensbaserede ”viden”.
Derfor bliver vi som ikke-medicinsk uddannede hjælpere og healere også en del af et felt, som er en meget blandet landhandel i udbudet af behandlinger.
Når vi søger behandlere, skal vi navigere i en jungle på det frie marked, hvor det reelt kun er op til den enkelte behandlers egen moral og etik, hvor vidt man vil gå i markedsføringssammenhæng. Alene dét gør, at man skal have en højt udviklet fornemmelse for, hvad der er godt for én selv når man søger hjælp i det alternative felt. Og det er ikke altid det er så let, hvis man står i krise, eller søger hjælp fordi man måske føler sig svigtet af det etablerede behandler system. 

Derfor vil jeg byde ind med denne uddannelse, som måske ikke er helt som ”de andre”. Her er høj fokus på afmystificering, tydelighed og jordnærhed, og at praktisere det man taler om; At integrere stoffet til en praksis, og at opnå en forståelse af hvad alt det her alternative, spirituelle drejer sig om – så man ikke farer vild hverken som behandler eller som klient.